April 2022 De Groene Monitor 2022

De Groene Monitor 2022

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderwijs te kunnen adresseren, is goede sturingsinformatie onmisbaar. de Groene Monitor presenteert een nieuwe classificatie van de groene sectoren. Hierin komt de hele breedte van het groene domein tot zijn recht. In 2022 en in 2020 zijn er twee publicaties gemaakt met diverse onderzoeksgegevens, interessante cases en analyses staan.

Download >
December 2020 Versnellen in de beroepskolom - onderzoek naar versnelde doorlopende leerroutes

Versnellen in de beroepskolom - onderzoek naar versnelde doorlopende leerroutes

Onderzoekers van het project Talentontwikkeling in de beroepskolom hebben twee routes geanalyseerd en vergeleken, die aanvankelijk een kortere en intensievere route van vmbo naar hbo voorstonden: Talentontwikkeling Techniek (TOT) en Het Groene Lyceum (hGL)1.

Download >
13 september 2017 Samenwerken aan beroepsonderwijs

Samenwerken aan beroepsonderwijs

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >